Det er også vigtigt at sikre de rekreative oplevelser. Alle mennesker får det bedre af at færdes i naturen.

Halsnæs er en kommune med stærk byudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at de grønne områder hele tiden er under pres fra denne udvikling.

Der er derfor behov for en stor og fortsat indsats, både med hensyn til at pleje og genoprette naturen og med hensyn til at gøre det muligt for kommunens borgere, store som små, at få store naturoplevelser. Det er vigtigt at indsatsen både er målrettet og langsigtet. 

Derfor har vi i 2007 lavet en rapport med vores vision om fremtidens natur i kommune.