• nr. 128 Hesselø med omliggende stenrev. Habitatområde H112
  • nr. 134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose. Habitatområde H118 og Fuglebeskyttelsesområde F106
  • nr. 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev. Habitatområde H119
  • nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Habitatområde H120, H199 og Fuglebeskyttelsesområde F105, F107
  • nr. 153 Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig. Habitatområde H134 og Fuglebeskyttelsesområde F102