Med DN’s kampagne om Evighedstræer kan staten, kommuner og private lodsejere indgå frivillige aftaler med DN om at tage ansvar for at bevare og pleje de gamle, store og særlige træer i Danmark. Aftalen er ikke en formel fredning af træet, men en hensigtserklæring, der forpligter ejeren til at passe på træet så længe, det er muligt.

Mærkning af gamle, helt særlige træer med et lille emblem kan være med til at skabe fokus på, at mange flere store, gamle træer helst skal stå for evigt - også når de er gået ud. Det skal give viden om, hvordan de værdifulde gamle træer kan beskyttes, plejes og bevares for at leve og stå længst muligt til glæde for os alle og ikke mindst for de mange insekter, fugle og andre dyr og planter, der er helt afhængige af træerne som bosteder. Samtidig som de gamle træer falder på stribe mange steder i landet, er der heldigvis også mange træejere, som gennem generationer har passet på deres træer.

Hvis du kender eller ejer et helt særligt træ, så hjælp os med at få dem registreret