Nyhed

Vi holder vejret for havnaturen i Nordsjælland

Af Lenni Gottlieb og Per Seerup, formænd i Danmarks Naturfredningsforening i Halsnæs og Frederikssund
Billeder og videooptagelser af vores døde danske havbund har gjort et stort indtryk på mange danskere. For konsekvenserne af det værste iltsvind i 20 år er synlige og dybt bekymrende. Fisk der flygter op til vandoverfladen og gispende kæmper for at få luft her. Mens bunddyr som blåmuslinger, der ikke kan komme væk fra havbunden, bliver kvalt af iltmangel.

For 37 år siden blev døde hummere fra Kattegat landet i Nordsjælland. De var kvalt af iltsvind, og det satte dengang for alvor gang i diskussionen om vores havmiljø. Om konsekvenserne af iltsvind og de alt for store mængder kvælstof, der hvert år udledes i dansk hav.

I dag, så mange år efter, er havområderne omkring Nordsjælland fortsat ramt af iltsvind og dårligt vandmiljø – især Isefjord og Roskilde Fjord har det skidt.

Vi ønsker rene og levende havområder i Nordsjælland og hele Danmark - og den gode nyhed er, at vi ved, hvad der skal til for at vende udviklingen i havet. Forskerne har nemlig godt styr på årsagerne og ved, hvor vi skal sætte ind. Så det er sådan set bare at komme i gang. 

Godt 22 pct. af kvælstoffet i vores kystvande stammer fra naturlige kilder, som vi ikke kan gøre ret meget ved, mens 8 procent af udledningen kommer fra spildevand fra kloak og industri. Den del kan og bør fortsat nedbringes.

Men den altoverskyggende årsag til iltsvind og fiske- og muslingedød er de alt for store udledninger fra landbruget, der står for 70 procent af det kvælstof, som udledes til vores vandmiljø. Det er derfor det helt naturlige sted at sætte ind. Landbrugets udledning skal nedbringes markant, hvis vores fjorde og indre farvande skal få det bedre.  

At få en levende havnatur tilbage er et ønske, som vi deler med de mange danskere, der på søndag vil samles på tværs af landet til det landsdækkende opråb ”Danmark holder vejret”. Her vil danskerne i fællesskab holde vejret i sympati med vores gispende danske hav - og sende et fælles budskab til politikerne om, at de skal handle nu.  

Der er ikke brug for flere undersøgelser, møder eller papirer. Vi ved, hvad der skal gøres. Nedbring den alt for store forurening med kvælstof fra landbruget og stop ødelæggelsen af vores fælles danske hav. 

Så livet kan vende tilbage under overfladen, og vi igen kan bade i rent vand uden alger, fedtemøg og blød fjordbund. Fiske i en fjord og et hav, hvor der igen er fisk at fange. Svømme, dykke og sejle i et rent og levende havmiljø. Og ikke mindst igen være stolte af vores danske fjorde og farvande – som vi var det engang.