Tidligere på året var DN Halsnæs på ture rundt i kommunen for at se på træer, der kunne være kandidater til at blive kåret som Evighedstræ.

Det afstedkom henvendelsen fra Trine og Per i Ølsted, som har nogle flotte træer på deres sommerhusgrund. DN Halsnæs er imponerede af specielt det ene træs fantastiske stamme og store krone - en kæmpe eg med flerdelt stamme.

Netop dette træ blev så ansøgt hos Dansk Naturfredningsforening, der behandlede ansøgningen og så udnævnte træet som Evighedstræ.