Heden udgør et af de vigtigste fredede områder i Halsnæs kommune.

Takket være at området har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år, har det været muligt at undgå at området er blevet udstykket til sommerhusområde - en skæbne, som har ramt de fleste hede- og overdrevsområder langs Nordsjællands nordkyst.

Naturplejen har i mange år ikke været tilstrækkelig god, og området er i dag ved at gro til med træer, først og fremmest birk, fyr og eg.
Også forskellige græsser truer heden.

Militæret har nu forladt området og Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland har overtaget det fulde ansvar for naturplejen. Der er de seneste år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne er ved at vise sig. Store arealer ligner nu igen en lynghede.

Der er dog fortsat et kæmpearbejde tilbage, men forhåbentlig vil det lykkes at redde den sidste store hede på Sjælland.

DN Halsnæs har, i godt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen Nordsjælland, ønsket at bidrage til naturplejen med hjælp af frivillige. Se nærmere under arrangementer.