Mange gamle træer falder for motorsaven, fordi de står i vejen for en plov, en byggeplads, en vejudvidelse - eller fordi man simpelthen mangler viden om træer.

Der findes heldigvis stadig nogle store og gamle træer i Danmark, og det kan vi takke ejerne for. De har passet på dem og skånet dem fra motorsaven i flere generationer.

Disse træer har stor værdi, både kulturelt og æstetisk - og så fungerer de som levesteder for en lang række insekter, fugle og svampe. Derfor skal vi passe på dem.

Danmarks Naturfredningsforening vil med kampagnen Evighedstræer skabe større opmærksomhed og få bedre overblik over de store, gamle og bevaringsværdige træer.

Formålet er at øge viden om de gamle, store og særlige træers værdier og betydning for sjældne arter og indsatsen for at stoppe nedgangen i biologisk mangfoldighed.

Gamle træer i skove, parker, på åbne marker og i haver er magneter for mangfoldighed af liv. Her er en rigdom af insekter, svampe, mosser og fugle. De gamle træer fungerer både som bolig og forrådskammer. For naturen er de gamle træer de allermest værdifulde.

Hvis træet er blevet hult eller har døde grene, er der større sandsynlighed for, at der lever sjældne arter af insekter, svampe, mosser, laver og visse pattedyr i og på træet, end hvis det er helt friskt.