Nyhed

Hvordan redder vi vores lokale fjorde? Målet er at oprette "fjordalliance" mellem alle kommunerne langs Roskilde Fjord og Isefjorden.

Konference om Roskilde Fjord og Isefjorden, hvordan redder vi fjordene

Målet er at oprette "fjordalliance" mellem alle kommunerne langs Roskilde Fjord og Isefjorden.

Danmarks fjorde har det ikke godt, og det gælder også for de lokale fjorde, Isefjorden og Roskilde
Fjord. Iltsvind har dræbt både planter og dyr mange steder i fjordenes vand, og hvis der ikke gøres noget meget snart, kommer livet ikke tilbage.

 

Fjordene i fare: Kan et samarbejde redde Roskilde Fjord og Isefjorden?

Fjordene er i krise, og politikerne i de seks fjordkommuner er klar til at handle. De vil etablere en "fjordalliance" for at redde Roskilde Fjord og Isefjorden fra iltsvind og ødelæggelse.

Konference samlede aktører. En konference i Holbæk samlede politikere, embedsfolk, landbrugsrepræsentanter, miljøfolk, kulturinstitutioner og andre interesserede for at diskutere fjordenes tilstand og løsninger.

Erfaringer fra Østjylland. Jørn Chemnitz, formand for natur-, miljø- og klimaudvalget i Kolding Kommune, delte sine erfaringer med et tværkommunalt samarbejde om at forbedre havmiljøet. Han understregede, at et formaliseret samarbejde kan flytte ting og gøre en forskel.

Politikere klar til handling. Flere politikere fra de seks fjordkommuner udtrykte deres vilje til at indgå i et formaliseret samarbejde. De mener, at et fællesskab er nødvendigt for at tackle fjordproblemerne, der ikke stopper ved kommunegrænserne.

Landbruget vil bidrage. Lars Jonsson, formand for Nordsjællands Landboforening, erklærede, at landbruget er klar til at indgå aktivt i samarbejdet, selvom der kan være uenighed blandt enkelte landmænd.

Forventningsfuld arrangør. Henrik Grüttner, formand for DN i Odsherred, var tilfreds med konferencen og den store interesse fra kommunerne. Han håber, at "fjordalliancen" kan sætte gang i konkrete handlinger for at redde Roskilde Fjord og Isefjorden.

Konklusion: Der er en bred politisk vilje og et stærkt engagement fra forskellige aktører til at redde Roskilde Fjord og Isefjorden. En "fjordalliance" kan blive et vigtigt redskab til at koordinere indsatsen og sikre en bæredygtig fremtid for fjordene.