Nyhed

Brev til Miljøminister, Magnus Heunicke fra DN Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Dyster fremtid for sandfodringsprojektet ”Nordkystens Fremtid”

PRESSEMEDDELELSE fra DN Halsnæs, Gribskov og Helsingør. Dyster fremtid for sandfodringsprojektet ”Nordkystens Fremtid” Brev til Miljøminister, Magnus Heunicke.
Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommuner har sendt et brev til miljøministeren, hvori afdelingerne giver udtryk for deres store bekymring for den seneste udvikling i strandfodringsprojektet ”Nordkystens Fremtid”.

Henvendelsen er foranlediget af en udmelding fra de tre kommuners borgmestre om, at projektet måske nu helt må opgives. Årsagen hertil er Miljøministeriets beslutning om, at der skal etableres stenrev i Natura 2000-området ud for Gilleleje for at kompensere for den påvirkning som strandfodringen muligvis vil medføre i det beskyttede område. Borgmestrene har oplyst, at kommuner ikke har råd til at finansiere naturgenopretning af stenrevet, og heller ikke mener, at det er realistisk at pålægge kommunernes borgere denne meromkostning.

 

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdelinger fremfører i brevet til miljøministeren, at en opgivelse af projektet vil være helt uacceptabelt, da konsekvensen vil være, at stranden forsvinder helt på store dele af Nordkysten.

 

Lokalafdelingerne peger bl.a. på, at gennemførelse af Nordkystens Fremtid – ud over at sikre kysten – også vil bidrage til genopretning af det naturlige kystlandskab, føre til en reetablering af de vigtige sandbunde i havet langs kysten og sikre bevarelsen af det meget værdifulde Natura 2000- beskyttede klitlandskab ved Melby Overdrev.

 

Desuden vil strandfordringen igen muliggøre både ophold og gåture langs stranden de mange steder på Nordkysten, hvor stranden allerede i dag er eroderet bort.

 

Lokalforeningerne opfordrer miljøministeren til at tilvejebringe en løsning i sagen, der sikrer, at strandfodringsprojektet ikke opgives. Foreningerne skriver, at ministeren nu har en enestående mulighed for at sikre gennemførelsen af ikke alene et stort kystsikringsprojekt, men også et af Danmarks største natur- og miljøgenopretningsprojekter – til glæde for de hundredetusindevis brugere af Nordsjælland strande, kystnaturen og havmiljøet. 

Med venlig hilsen

Lenni Gottlieb, Formand, DN Halsnæs

Linda Bruhn Jørgensen, Formand, DN Gribskov

Christian Rørdam, Formand, DN Helsingør 

Kontakt og yderligere oplysninger Bjarne Langkilde, bestyrelsesmedlem, DN Halsnæs tlf. 30680050 halsnaes@dn.dk">halsnaes@dn.dk eller bjarne.langkilde@gmail.com">bjarne.langkilde@gmail.com 

Yderligere oplysninger angående at sandbunden udgør et anderledes og særdeles produktivt økosystem.
Ebbe Kanneworff, DN Helsingør 22775335