Nyhed

DN Halsnæs årsberetning 2023

I årsberetningen kan du læse om alle de aktiviteter DN-Halsnæs har bidraget med. Det gælder emner som: 2023 - Et fint år med flere nye aktiviteter, medlemsarrangementer, naturpleje, sagsarbejde og høringssvar, fjord- og havmiljøet, fredninger, klima- og naturpolitik, skovrejsning, indsatser for grundvandsbeskyttelse og meget mere