Nyhed

Bekæmpelse af invasive planter i Halsnæs, japansk pileurt, canadisk gyldenris

Kommunen har i mange år bekæmpet kæmpe bjørneklo og rynket rose med et godt resultat. Sidste år begyndte kommunen også at have fokus på canadisk gyldenris, sildig gyldenris og japansk pileurt, der er i kraftig fremvækst i hele Halsnæs. Hvis det skal lykkes at få styr på dem, må vi gå aktivt ind i kampen, inden de ”tager livet” af vores hjemmehørende planter.
Måske kunne du have lyst til at stå for eller være en del af sådan en gruppe, men føler dig ikke godt nok klædt på?

Bekæmpelse af invasive planter i Halsnæs.
Kommunen har i mange år bekæmpet kæmpe bjørneklo og rynket rose med et godt resultat. Det er ikke så tit man ser bjørneklo mere, men med rynket rose er der et stykke vej endnu. Sidste år begyndte kommunen også at have fokus på canadisk gyldenris, sildig gyldenris og japansk pileurt, der er i kraftig fremvækst i hele Halsnæs. Hvis det skal lykkes at få styr på dem, må vi gå aktivt ind i kampen, inden de ”tager livet” af vores hjemmehørende planter.


Derfor inviterede DN Halsnæs alle borgere til et infomøde på Magleblikskolen i Frederiksværk, hvor blandt andet Leif Øgaard fra Helsingørs Pileurtbande fortalte om deres bekæmpelsesmetoder. Vores hensigt var at få etableret ”invasivbander” i Halsnæs også.


Vi var to medlemmer fra bestyrelsen i DN Halsnæs, som med fokus på canadisk gyldenris og japansk pileurt gik i gang med at informere om og bekæmpe de to invasive planter med borgere fra vores eget nærområde.


Vores plan er nu, hvor foråret nærmer sig, og alt begynder at spire, at få delt hele Halsnæs ind i aktive bekæmpelsesgrupper, der går i gang med at udrydde de invasive planter i eget nærområde, så vores hjemmehørende arter kan tage styringen igen til gavn for den trængte biodiversitet.


Måske kunne du have lyst til at stå for eller være en del af sådan en gruppe, men føler dig ikke godt nok klædt på?


Så skal vi nok sørge for ………..

 1.  at sende information ud til dig om canadisk gyldenris og japansk pileurt. Hvordan de ser ud, hvorfor vi skal bekæmpe dem, og hvad man kan gøre for at udrydde dem f. eks. Hvis du har andre spørgsmål, kontakter du os bare.
 2. Hvis du vil stå for at samle en gruppe i dit nærområde, så vil vi:
  a) sørge for, at du får materiale, som du kan videresende til interesserede medhjælpere.
  b) indkalde dig til møder, så du bliver klædt på og får informationer om regler, tilladelser og begrænsninger, som I skal være bevidste om, inden I går i gang med at rydde områder.
 3. Og vi vil så, når grupperne er etablerede, invitere alle aktive til fælles infomøder, hvor vi kan erfaringsdele, inspirere hinanden og blive fagligt klædt på af kompetente foredragsholdere.

  Det er vores vision at få både canadisk gyldenris og japansk pileurt udryddet i Halsnæs og få vores hjemmehørende planter til at indtage deres naturlige plads igen.
  Hvis vi når i mål, kunne netværket måske bruges til andre fælles projekter i fremtiden til gavn for naturen, biodiversiteten og alle i Halsnæs?


Er du interesseret i at være med så kontakt:


Britta Routhier  ( brittarouthier@gmail.com )  Tlf: 61784721
Hanne Andersen ( hanne_andersen@outlook.dk )  Tlf: 27605670
Susan Holvøe ( sholvoe@gmail.com )  Tlf: 21244024
Bestyrelsesmedlemmer i DN Halsnæs