Arrangement

Temaaften om Stenrev ved Hundested 26. februar 2019 19:00 Hundested Medborgerhus. Den gamle Byrådssal.

Der skal laves et nyt stenrev ud for kysten i Hundested.
Jon Svendsen, stenrevsforsker fra DTU Aqua fortæller om sit arbejde med havmiljø og stenrev.
Mødet er i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs, Dykkerklubben Hajen, Halsnæs Naturklub og Hunderevets Venner.

 26. februar 2019 19:00 - 26. februar 2019 21:00

Nordkysten fra Hundested til Helsingør er under stadig ændring. Vejr og vind, bølger og storme påvirker kysten. Engang lå der et stenrev ud for Nordkyst. Revene har uden tvivl yder beskyttelse af kysten. 
Stenrev har stor betydning for livet i havet. De yder beskyttelse for mangfoldige arten af fisk, krebs og sæler, der lever beskyttet på og mellem sten og tang. 
Stenene er igennem mange år blevet fisket op af stenfiskere og er blevet brugt til byggerier i Hovedstadsområdet, fx Trekroner og Middelgrundsfortet. 
Det er et længe næret ønske at bygge et nyt stenrev ud for kysten. Det er nu muligt. 
Fortælling om stenrev og havet ved forsker ved DTU, Jon Svendsen. 
Efter oplægget vil der være en pause, hvor der kan købes kaffe, te og kage til rimelige priser. 
Herefter spørgsmål og debat.