Nyhed

DN Halsnæs udtalelse om forslag til ny afgrænsning af natura 2000 områder

Miljøstyrelsen undersøger mulighederne for at justere Natura 2000-områdernes grænser. Miljøstyrelsen fokuserer på at fjerne arealer uden betydning for Natura 2000-områderne og evt. tilføje arealer med mere værdifuld natur.
For Halsnæs er der heldigvis stort set kun tale om udvidelser som DN Halsnæs støtter.
Bl a. støtter DN Halsnæs, at området omkring Liseleje Mole med klit og klit overdrev inddrages i Natura 2000 område H119.
Området er sårbart og truet, dels af den omkringliggende bebyggelse, dels på grund af planer om byggeri af havn med havneanlæg i området. Vi anser det for yderst vigtigt at området bevares i sin nuværende naturtilstand.