Nyhed

Frederiksværk havn, de rekreative muligheder og risici ved DeNova

DN Halsnæs ser store muligheder i at udvikle dele af Frederiksværk industrihavn, og det opfyldte område til et rekreativt og kulturelt område i samspil med Frederiksværk lystbådehavn.
Det skal fastholdes at kommuneplanen udlægger det nye opfyldningsområde, kommuneplanramme 4.R5, som rekreativt område.
Det er stærkt bekymrende at fortsætte udviklingen mod at udvide og omdanne dele af industrihavnen til genbrugs losseplads.

Generelt kendetegner det genbrugsvirksomhederne, at de er meget pladskrævende, at de indsamler store mængder til genbrug, ja ofte bjerge. De støjer, og der kommer forurening fra såvel opladning som behandling, de opbygger meget høje mure, volde eller hegn. De uheld, der har været flere gange på Frederiksværk Havn, er resultatet af den fare, der altid er for denne type genbrugsvirksomhed. 

Oplagspladsen og behandlingen bør flyttes til industriområdet, hvor de kan placeres i store lukkede pakhuse. Her kan genbrugsvirksomhederne videreudvikle genbrug, som er forudsætning for, at vi kan beholde den jordklode vi har i dag.

DeNova har planer om kraftig ekspansion. De ønsker ud over det nye opfyldningsområde også at opfylde resten af den såkaldte “inderhavn”. Denne meget stor udvidelse, kan DN Halsnæs ikke anbefale. Allerede den nuværende opfyldning vil fjerne udsigten over de gamle værker, og skiller lystbådehavnen og byen endnu mere ad. Hertil kommer de miljømæssige problematikker.

Transport med store lastbiler vil også øges markant hvis denne udvidelse gennemføres.

DN Halsnæs opfordrer til at kommunen indkalder til et borgermøde om muligheder og risici ved udviklingen på Frederiksværk havn.

 

På vegne af Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs

Formand: Birgitte Benzon Bang