Nyhed

Bro over Isefjorden?

Bro over Isefjorden ? Nej.

Danmarks Naturfredningsforening er absolut imod at lukke for den udstrømning, der foregår de allerfleste timer og døgn året igennem.
Vi værner om vores unikke natur, vores lange, smukke kystområder. Både Nordkysten med sandstrande, der skal klimasikres med sand og fjordkysten, hvor sluse og forhøjet dige sikrer by og bagland.

Bro over Isefjorden ?

Nej.

Danmarks Naturfredningsforening er absolut imod at lukke for den udstrømning, der foregår de allerfleste timer og døgn året igennem.

Mange åløb munder ud i Roskilde Fjord og Isefjord. Således også vandet fra Arresø, der dagligt og gennem snart 300 år er strømmet gennem kanalen til Roskilde Fjord og videre herfra til Isefjord og ud mellem Hundested og Rørvig til Kattegat.

Den unikke natur, der på begge sider af Issefjordens udmunding, sandede områder, skønne sandstrande, byer og store sommerhusområder, skal ikke belastes af en langt større trafik end i dag.

DN værner om vores unikke natur. Vi ønsker ikke, at hverken vandmiljøet eller naturen skal belastes yderligere af store vejprojekter og en bro over gabet.

De stadig hyppigere storme, den stadig stigende vandstand, der har påvirket kyststrækningerne indenfjords skal efter vores mening ikke afhjælpes af en bro- og sluseordning mod Kattegat.

I Halsnæs, Frederiksværk er der bygget en sluse ved Kanalens udmunding, altså Arresøens udløb. Den er fremtidssikret. Endvidere er der planlagt forhøjelse af diget, Classens Dige, der beskytter de lavere områder af Frederiksværk.

Efter stormen Bodil var jeg til et klimamøde i Frederikssund, der var blevet meget påvirket af vandmasserne.

Dengang blev det fremhævet, at en ”Venedig”-sluse ved Kronprins Frederiks Bro ville være den absolut bedste og sikreste løsning mod vandmasserne i den indre Roskilde Fjord.

Det er den løsning, en inderfjordsløsning vi i DN Halsnæs anser for den mest bæredygtige og sikreste beskyttelse mod de stadig hyppigere storme.

Vi værner om vores unikke natur, vores lange, smukke kystområder.  Både Nordkysten med sandstrande, der skal klimasikres med sand og fjordkysten, hvor sluse og forhøjet dige sikrer by og bagland.

En bro med vejanlæg fra Hundested til Rørvig, vil ikke kun ændre danmarkskortet, men være et slemt indgreb i naturen.

 

Birgitte Benzon Bang

Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs