Nyhed

Bevar Strandbeskyttelseslinjen også ved kommunens havne

Halsnæs er en helt speciel og fantastisk natursmuk kommune. Vi skal passe på naturen også langs vore kyster.
Stærke kræfter hamrer mod kyststrækningerne. Bølgerne udefra og et stort politisk pres ovenfra. Det er Danmarks Naturfredningsforenings naturpolitiske holdning, at kystbeskyttelseslinien skal bevares.

Hvis nogle ønsker at bygge nær ved kysten, altså inden for ”Kystbeskyttelseslinjen”, der er på 300 meter, skal der søges hos statslig myndighed. Det må og skal ikke være et mere eller mindre tilfældige kommunalt flertal, der skal kunne beslutte, skalte. og valte med naturen.

Derfor ligger DN Halsnæs holdning helt i tråd med Halsnæs` øvrige grønne organisationer:

BEVAR KYSTBESKYTTELSESLINJEN.

Der skal ikke søges om generelle lempelser hverken langs strandene eller ved havnene.

Lynæs havn ligger mellem et større fredet område, Lynæs Fredningen mod øst og et EU-habitatområde mod vest. Derfor er der ikke rum til en ophævelse af strandbeskyttelseslinjen.

Der kan søges dispensation for hvert enkelt ønske om hytter, broer, knager eller andet, der kan være belejligt her og nu, men som skæmmer kysten, vandets og sandets strøm og forhindrer spredning af den naturlige flora og fauna.

Derfor fastholder Danmarks Naturfredningsforening, der ikke skal søges om generel ophævelse af beskyttelseslinjen på hele eller dele af kystlinjen i Halsnæs